APKAuth.com: Tải ứng dụng MOD APK miễn phí và cao cấp cho Android
TRANG CHỦ TRÒ CHƠI ỨNG DỤNG VỀ CHÚNG TÔI DMCA
TiếngViệt

DMCA

Mọi nội dung được đăng trên APKauth, hoặc được gửi qua email cho APKauth.com, hoặc có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet ở nhiều nơi và được coi là thuộc phạm vi công cộng. Tất cả nội dung được đăng (bao gồm hình ảnh và video) đều tuân theo Đạo luật Sử dụng Hợp lý Bản quyền của Mỹ (Chương 17 của Mã luật Hoa Kỳ).

Thông báo vi phạm bản quyền:

APKauth tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Số hóa (DMCA). Chúng tôi sẽ phản hồi và thực hiện các biện pháp phù hợp theo DMCA và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Nếu tài liệu được bảo vệ bản quyền của bạn đã được đăng trên APKauth, hoặc các liên kết trở lại tài liệu được bảo vệ bản quyền của bạn thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào, và bạn muốn loại bỏ tài liệu đó, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

Cung cấp bằng chứng chứng minh bạn là đại diện của chủ sở hữu quyền riêng tư bị vi phạm.

Cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ, bao gồm địa chỉ email hợp lệ.

Xác định cụ thể tác phẩm được bảo vệ bản quyền, ít nhất một từ khóa tìm kiếm để chúng tôi có thể xác định được tác phẩm đó.

Khẳng định rằng bạn tin tưởng tốt đẹp rằng việc sử dụng tài liệu không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ hoặc pháp luật.

Xác nhận thông tin trong thông báo là chính xác và tuyên bố rằng bạn có quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền riêng tư bị vi phạm, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý về việc cung cấp thông tin sai lệch.

Được ký bởi đại diện có quyền.

Vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền thông qua biểu mẫu liên hệ. Chúng tôi sẽ phản hồi qua email của bạn trong một hoặc hai ngày làm việc. Xin lưu ý rằng việc gửi email khiếu nại đến bên khác (ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi) sẽ không làm tăng tốc quá trình xử lý và có thể dẫn đến trì hoãn trong việc phản hồi. Xin cảm ơn sự hiểu biết của bạn.